„Даровете на Малиновка“ сред най-добрите предприятия на агропромишления комплекс на Красноярския край получиха „Златни уши“

„Даровете на Малиновка“ сред най-добрите предприятия на агропромишления комплекс на Красноярския край получиха „Златни уши“

Предприятията от региона, постигнали високи резултати в дейността си по резултатите от селскостопанската година, бяха наградени с купи „Златен шип“. Награди...

P. 1 от 4 1 2 ... 4